Monthly Archives: Tháng Sáu 2013

Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

Giới thiệu về Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam VAMAS: Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (Vietnam Association of Manpower Supply – VAMAS) được thành lập theo

Xuất khẩu lao động ở Quảng Bình

Xuất khẩu lao động: Một thực trạng đang diễn ra ở một số địa phương tại tỉnh ta là chính sách ưu đãi của nhà nước hỗ trợ đưa lao động

Hotline: 0982 666 323